O našej spoločnosti

Firmu VyrSoft založili v roku 2004 ľudia, ktorí sú presvedčení, že aj na Slovensku sa dá vyvinúť a dodávať kompletný informačný systém pre riadenie malých a stredných výrobných firiem.

Svoje dlhodobé skúsenosti s vývojom a implementáciou výrobných informačných systémov pre rôzne priemyselné odvetvia (strojárstvo, elektrotechnika, nábytkársky priemysel) sa rozhodli nanovo vyvinúť v prostredí MS-Windows.

Všetci členovia tímu sa podieľajú na vývoji aj na implementácii informačného systému. Tento fakt je zárukou toho, že vyvinuté vlastnosti IS sú zo strany užívateľa bez problémov akceptované.