Služby

 • Implementácia informačného systému SIRIUS na podmienky zákazníka.
 • Konzultácie a poradenstvo v oblasti nasadzovania IS vo výrobných firmách.
 • Analýza aktuálneho stavu a návrh požiadaviek na IS.
 • Optimalizácia postupu nasadzovania IS definovaním kritických činností firmy.
 • Priama podpora riešenia situácií vznikajúcich pri implementácii a využívaní IS
  (Hotline, HotMail).
 • Logistická podpora pri nasadzovaní a využívaní informačného systému.
 • Možnosť prispôsobenia konečného riešenia špecifickým požiadavkám  odberateľa
  (dodávateľským spôsobom alebo vyškolením odberateľa.)