SIRIUS - informačný systém pre výrobné firmy

Moduly

Vlastnosti

  • Jednoduchosť základných princípov a ovládania
  • Rýchla implementácia.
  • Možnosť postupnej implementácie
     (základné funkcie jednotlivých modulov dokážu fungovať autonómne)
  • Možnosť prispôsobenia obrazových informácií a tlačených výstupov pre každého zákazníka
  • Jednoduchá tvorba výberov informácií a ich prenos do iných aplikácií  (MS-Office)
  • Priaznivý pomer cena/funkčnosť v porovnaní s „veľkými“ IS