Dlhodobé plánovanie

  • vytváranie dlhodobých plánov výroby
  • vytváranie variánt dlhodobých plánov výroby
  • materiálové analýzy plánov a ich zmien
  • kapacitné posúdenie plánov a ich zmien
  • finančné porovnania
  • porovnanie plánov a  skutočnosti