Evidencia výroby

 • vykonané operácie (aj pomocou čiarových kódov)
 • odvod hotovej výroby
 • nepodarky
 • pohyb a stav polotovarov
 • spotreba materiálu
 • hodnotové sledovanie nedokončenej výroby v skutočných nákladoch
 • ocenenie nepodarkov, odvedených hotových výrobkov, polotovarov v skutočných nákladoch
 •  evidencia prestojov
 • evidencia a vyhodnotenie informácií o pracovníkoch
 • vyhodnotenie výkonových noriem pracovníkov
 • podklady pre mzdy