Logistika nákup - MTZ

  • kompletná skladová evidencia (príjem, výdaj, uzávierky, inventúry (množstvá, hodnoty, skutočné hodnoty)
  • sledovanie materiálových faktúr a obstarávacích nákladov s automatickým prenesením hodnôt do skladových pohybov.
  • Tvorba objednávok podľa aktuálneho plánu výroby, mnimálnych množstiev a skladových zásob.
  • Kompletmé materiálové plánovanie s prepojením na automatizovanú tvorbu objednávok.
  • Vyhodnocovanie kvality dodávok.
  • Hodnotenie dodávateľov.
  • Analýzy pohybov zásob.