Logistika predaj - ODBYT

  • Evidencia ponúk a došlých objednávok
  • Evidencia zmlúv
  • vyhodnotenie požiadaviek na výrobu zo zaevidovaných zmlúv
  • odbytové plánovanie - rezervácie
  • evidencia skladov hotovej výroby (príjemky, dodacie listy, uzávierky)
  • Tvorba faktúr a predfaktúr na základe zmlúv, dodacích listov, ...
  • Tvorba výstupných dokladov (dodacie listy, faktúry - upraviteľné podľa predstáv užívateľa)
  • cenotvorba, posúdenie nákladov jednotlivých zmlúv podľa aktuálnej dokumentácie TPV
  • analýzy a štatistiky (objednávky, predaj, sklové zásoby, ...)