Riadenie výroby

  • tvorba výrobných zákaziek s väzbou i bez väzby na odbytové zákazky
  • kapacitné plánovanie výrobných zákaziek a odbytových zákaziek
  • materiálové plánovanie (posúdenie materiálového krytia zákaziek)
  • tvorba údajov pre objednávanie materiálu
  • tvorba a tlač výrobnej dokumentácie potrebnej pre zabezpečenie výroby
  • odchýlkové konanie (materiálové a mzdové odchýlky)