Technická príprava výroby

  • Tvorba a správa konštrukčnej a technologickej dokumentácie
  • možnosť pripojenia rôznych dokumentov (DWG, DOC, XLS) k jednotlivým súčiastkam
  • kompletná správa takto vytvorenej dokumentácie v elektronickej forme  (výkresy, výpočty, ...)
  • zmenové konanie (= evidencia vykonaných zmien)
  • nákladové prepočty s možnosťou detailnej analýzy jednotlivých nákladov (materiál, mzdy, kooperácie, ...)